Video: miks õppida rootsi keelt?

2018. aastal valmis Rootsi saatkonna algatusel videofilm, mis tutvustab rootsi keele oskuse kasulikkust mitmesugustes rahvusvahelist suhtlust eeldavates ametites. Filmi võib vabalt levitada rootsi keele huviliste seas. Rahastada aitas Riksföreningen Sverigekontakt. Link: Film YouTube’i kanalil

Mõttekoda sai teoks Pärnus 10. juunil

ERKOSe juhatus kohtus 10. juunil Pärnu kohvikus Mahedik. Arutati seltsi edasist tegevust. Pärast ühist lõunasööki juurde lisandunud seltsi liikmetega saime osa toredast rootsikeelsest linnaekskursioonist giid Imbi Vesiku juhtimisel. Päev lõppes mõttekojaga ravispaahotellis Tervis. SUUR TÄNU KÕIGILE OSAVÕTJATELE!

Rootsi Akadeemia auhind rootsi kultuuri tutvustamise eest välismaal Juta-Tiia Mägile

Rootsi Akadeemia otsustas detsembris 2017 anda Gustav Adolfi Gümnaasiumi rootsi keele õpetajale Juta-Tiia Mägile 2017. aasta auhinna rootsi kultuuri tutvustamise eest välismaal. Niisugust auhinda antakse välja aastast 1992 ja selle on pälvinud õpetajad, tõlkijad või ülikoolide skandinavistikaosakonnad mitmel pool maailmas. Auhinna suurus on 40 000 Rootsi krooni. Juta-Tiia Mägi on selle auhinna esimene eestlasest laureaat. Lisaks Juta-Tiia Mägile sai 2017. aasta auhinna ka Peterburis tegutsev tõlkija Anna Savitskaja. Juta-Tiia Mägi õpetab rootsi keelt Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumis alates 1994. aastast. Ta on üks Rootsi Keele Õpetajate Seltsi asutajaid 2003. aastal ning on olnud ka Tallinna Ülikooli õppejõud, juhendanud mitmeid keelekursusi…
Read more →

Õpetajate koolituslaager Noarootsis 14.-18. augustil

Selleks, et rootsi keele õpetajate seltsi tegevusvõimekust suurendada ja liikmete rootsi keele õpetamise oskusi täiendada korraldas selts 14.-18. augustil Noarootsis laagri, mille läbiviimist toetas Euroopa Sotsiaalfond, Rootsi Suursaatkond, Riksföreningen Sverigekontakt ja Eesti riik. Õpetajad said ülevaate võõrkeele õpetamisest põhikoolis, neile tutvustati Sister Mary meetodit ja erinevaid IKT vahendeid, mida võõrkeeleõppes kasutada. Lisaks tutvusid laagrilised rannarootslaste kultuuripärandiga Noarootsis ja Haapsalus, vaatasid Rootsi filme ja sõitsid ka Ruhnu jaala Vikaniga. Seltsi liikmed vahetasid kogemusi, jagasid üksteisele oma õppematerjale ja nõuandeid ning koostasid põhikoolis rootsi keele õpetamiseks sobiva õpiku “Fördel” juurde lisamaterjali. Saime üksteisega paremini tuttavaks ja seltsi liikmete arv suurenes. Laagris osalenud…
Read more →

Ahvenamaa reis 6.-10. august

Aasta tagasi ilmus Minu-sarjas raamat “Minu Ahvenamaa”, mille autoriks Janne Kütimaa. See raamat pani mõtte liikuma selles suunas, et võiksime seltsi liikmetega ka Ahvenamaad külastada. Ahvenamaa on nii lähedal, aga ometi piisavalt kaugel. Kõik on sõitnud Rootsi reisil Ahvenamaast mööda, kuid vähesed on seal laevalt maha tulnud. Ahvenamaa kuulub küll Soome riigi alla, kuid ametlikuks keeleks on rootsi keel, mis teeb saarestikust suurepärase sihtpunkti rootsi keelt praktiseerida soovijatele. Meie esimesel reisipäeval tutvusime saareriigi pealinna Mariehamniga – linn asutati 1861 ja sai nime Vene tsaarinna Maria Aleksandrovna järgi (Aleksander II abikaasa). Giid Linda Englund tutvustas meile olulisemaid paiku, kuid ka eluolu….
Read more →

Rootsi keele õpetajate laager Noarootsis 14.-18. augustini

Rootsi Keele Õpetajate Selts korraldab suvelaagri Noarootsis 14.-18.08.2017. Laagri eesmärk on toetada rootsi keele õpetamise alustamist põhikoolis B-keelena, kuid oodatud on kõik, kes soovivad end metoodiliselt täiendada. Loengute teemad on võõrkeelte õpetamise ja Sister Mary (keelekümblusmeetod, mis on kasutusel Vanalinna Hariduskolleegiumis) metoodika ja haridustehnoloogiliste võimaluste kasutamine võõrkeeleõppes. Tutvume õppematerjaliga, mis sobib põhikoolile. Oluliseks laagri väljundiks on ühise internetipõhise õppematerjali koostamine. Pealelõunasel ajal toimuvad väljasõidud. Palume registreeruda hiljemalt 22. juunil 2017. Info ja registreerumine

Henrika Anderssoni külaskäik Tallinnasse

26. mail käis rootsi keele õpetajatele esinemas soomerootsi kirjanik Henrika Andersson. Henrika rääkis soomerootsi kirjandusest üleüldiselt, kuid ka oma raamatute sünnist. Tema sulest on ilmunud mitmed lastele ja noortele mõeldud raamatud. Tore oli kuulata muhedat jutustust, kuidas südisid esimesed Nagu-Nalle lood või kuidas Emma Gloria kirjeldab kirjanikke, kes nende kodu külastavad. Ta rääkis, kuidas kirjanikud töötavad ning end “soojaks” kirjutavad, ja sellest, kuidas tema enda näitlejatöökogemus on aidanud teda sisse elada oma raamatu tegelastesse. Lisaks saime teha ise väikeseid kirjutamisülesandeid, mida saab kasutada ka õpilastega. Henrika Anderssoni külaskäik sai teoks tänu Soome Instituudile ning sellega tähistasime ka meie Soome 100….
Read more →

Üldkoosolek 26. mail 2017 Tallinnas

Päevakord: 10.00 Koosolek – Juhatuse tegevusaruanne – Majandusaasta aruande kinnitamine – Suunad järgmiseks perioodiks – Liikmelisus (mitmed liikmed, kes pole mitmel aastal tasunud liikmemaksu) – Ainevõistluse teema kinnitamine ja toimumiskoha valimine – Rootsi keele B-keelena õpetamise soov Lääne-Eestis – Jooksvad küsimused 11.10 Utbildning – Knud Jessen visar hur han använder IT möjligheter i undervisningen praktiskt. Ta med egen dator. Om du behöver låna dator meddela det i förhand. 12.45 lunch 13.30 Möte med den finlandssvenska författaren Henrika Andersson i samband med att Finland firar 100 år i år. http://www.henrikaandersson.com/ https://www.youtube.com/watch?v=mYbPgRjte6M&t=11s Henrika berättar om sin barnbok Nagu-Nalle https://www.youtube.com/watch?v=Q7Se4v6BT6E&t=78s Henrika berättar om…
Read more →

1 2