Kategoriarkiv: Aktuaalset

Foto: Andres Tennus (TÜ)

Estland och Norden – återupptagandet av samarbete och undervisning av nordiska språk i estniska skolor 1988-2019

Bästa lärare!

Samlandet av minnena om samarbetet mellan Estland och Norden under de senaste årtionden och i samband med detta också om undervisningen av nordiska språken i Estlands skolor under självständighetstiden 1988-2019 är i full gång. Vi tackar alla som deltagit och redan skickat in sina inlägg!

Foto: Andres Tennus (TÜ)

Foto: Andres Tennus (TÜ)

För att lyssna på sammanfattningar som samlats in hittills och mötas i den vackra vårsolen i Tartu, samlas vi igen den 10 maj 2019 i universitetsaulan. Vi lyssnar på föredrag om hur det har varit att undervisa i nordiska språk i olika delar av Estland. Vi sjunger ”Idas sommarvisa” tillsammans och diskuterar nordiska språkens roll i dagens Estland. (Se programmet nedan).

Vi tackar Nordiska Ministerrådets representation i Estland och filialen i Tartu för bidrag och stöd.

Målgruppen för evenemanget är lärare som undervisar i nordiska språk i Estland (skolor, högskolor). Samtidigt välkomnas alla som håller det temat kärt! Vi ses i Tartu!

***

Foto: Andres Tennus (TÜ)

Foto: Andres Tennus (TÜ)

10 maj 2019: „Estland 101, återuppbyggandet av samarbetet mellan Estland och Norden samt traditionen att undervisa i nordiska språk i estniska skolor under den nya självständighetstiden 31  (1988-2019)“

* Inledning och en musikalisk hälsning

11:00-11:05 Inledning

11:05-11:20 Madis Kanarbik, Nordiska Ministerrådet, filialen i Tartu: Minu Põhjala/ Mitt Norden

11:20-11:30 Nõo kyrkas lilla manskör

*1. En allmän bild: svenska och finska

Foto: Andres Tennus (TÜ)

Foto: Andres Tennus (TÜ)

11:30-11:40 Juta-Tiia Mägi, Gustav Adolf Gymnasiet i Tallinn: Om svenskundervisningen under den nya självständighetstiden i Estland – från Gustav Adolf till ERKOS

11:40-11:50 Juha-Matti Aronen, Tartu Universitet: Om finskundervisningen i Estland under den nya självständighetsperioden: samarbetet ledde till en lösning!

*2. Svenskundervisning i olika områden + norskundervisning

12:00-12:10 Inna Rosar, Nuckö Gymnasium: Fenomenet Nuckö

12:10-12:20 Kristiina Punga och elever frånHugo Treffners Gymnasium: Svenskan i skolor i Tartu-området under den nya självständighetstiden

12:20-12:30 Kai  Sommer, Pärnu Sütevaka gymnasium: Svenskan runt Pärnu samt ERKOS idag och imorgon

+ om norskundervisningen i estniska skolor

*3. Rootsi keel üldkeelena (keelekeskus) ning erialana (Skandinavistika) kõrgkoolis (TÜ)

Foto: Andres Tennus (TÜ)

Foto: Andres Tennus (TÜ)

12:30-12:40 Kristina Mullamaa õpilased ja välistudengid Tartu Ülikoolis Varför läser vi svenska i Tartu?

12:40-12:50 Maria Aurora Engqvist, Tartu Ülikool Upplevelsen av att undervisa i svenska i Estland

Avslutning och musik

12:50-13:00 Vi sjunger ”Idas sommarvisa” tillsammans

*******

13:05-14:30 NMR:s mottagning på universitetets konstmuseum i huvudbyggnaden (med inbjudan)

Eesti rootsi keele õpetajate selts on 15-aastane

2018. aasta oli Eesti rootsi keele õpetajate seltsi (ERKOS) jaoks juubeliaasta. Selts loodi 4. aprillil 2003 ning sellesse kuulub pisut üle poolesaja entusiasti, kelle tegevus on seotud rootsi keele ja kultuuriga. Lisaks rootsi keele õpetajatele on liikmete hulgas näiteks tõlke, tõlkijaid ja giide, kultuurisekretär ja riigiametnik.

Seltsi eesmärkide elluviimiise eest on aastate jooksul hea seisnud juhatuse esimehed Juta-Tiia Mägi, Eva-Tiina Põlluste ja Kai Sommer. ERKOSel on aastatepikkune meeldiv koostöö Rootsi Suursaatkonnaga Tallinnas, Soome rootsi keele õpetajate seltsiga, ühinguga Riksföreningen Sverigekontakt ja mitme ettevõttega Eestis.

Koos on korraldatud nii mõnigi õnnestunud üritus. Traditsiooniks on saanud koolitused ja kohtumised kultuuritegelastega. Üheks suuremaks ettevõtmiseks võib pidada nädalast keelelaagrit Noarootsis, mil tutvuti erinevate keeleõppe meetoditega ning tehti ka praktilisi ülesandeid. Näiteks töötati põhjalikult läbi Rootsis välja antud põhikooli tasemele sobiv õpik, millele koostati hulk lisamaterjale. Viimasesse, 5. novembril Tartu Ülikoolis toimunud koolituspäeva mahtus andragoogikaspetsialisti Erle Nõmme interaktiivne loeng muutunud maailmast ja õpetaja tegevusmudelitest, seltsi liige Yvonne Leipalu tutvustas uusi väljendeid ja sõnu ning enamesinevaid eksimusi keelekasutusel, professor Daniel Sävborg andis ülevaate Rootsi kultuuri õpetamisest Tartu Ülikoolis. Plaanis on koolitused tõlgi ja tõlkija tööst.

ERKOS korraldab suviti õppereise sellistesse paikadesse, kus kõneldakse või on varem kõneldud rootsi keelt. Nii on reisitud Ruhnu saarele, Helsingisse ja Ahvenamaale. Juubeliaastal viis reis seltsi liikmed Rootsi pealinna Stockholmi. Neil reisidel tutvutakse lisaks vaatamisväärsustele kindlasti ka mõne kohaliku kooliga. Stockholmis külastati kolme kooli: Stockholmi Eesti kooli, Fruängeni kooli ja Vasa Reali. Juuni algul reisitakse Gotlandile.

Kuuel kevadel on gümnaasiumiõpilased saanud võimaluse mõõtu võtta rootsi keele ainevõistlusel, mille teemadeks on olnud kord tuntud rootslased, kord Rootsi geograafia, siis muusika või film. Ainevõistlus on toimunud nii Tallinnas, Noarootsis kui ka Tartus. Ainevõistluse järel on osalejad kohtunud huvitavate kultuuritegelastega ning päev on lõppenud ühislaulmise, -mängude või -tantsudega. Käesoleval aastal toimub ainevõistlus 15. märtsil Pärnus, Sütevaka Humanitaargümnaasiumis ja selle läbiviimisel on otsustanud kaasa lüüa ühingu SOV (Svenska Odlingens Vänner – eesti k. Rootsi Hariduse Sõbrad) liikmed.

Lisaks ERKOSe üritustele on seltsi liikmed sügiseti osa võtnud Baltikumi rootsi keele õpetajate konverentsist ja erinevatest seminaridest. Vahel käiakse koos kinos ja teatris ning korraldatakse muid ühiseid rootsi keele ja kultuuriga seotud ettevõtmisi.

24. oktoobril astus ERKOS EVÕLi (Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu) liikmeks.

Inna Rosar

Artikkel ilmus 25.jaanuaril 2019 ajalehes ”Õpetajate leht”