Jätkab vana juhatus

5. mail 2023 toimunud aastakoosolekul valiti seltsile aastaks uus juhatus. Hetkel jätkavad seltsi juhatuses Inna Rosar ja Ruth Laidmets.